Hoofdpagina arrow Nieuws arrow STEM MEE
STEM MEE

Landbouwgif wat doen we er mee,

  • De kaderrichtlijn voor een duurzaam gebruik van bestrijdingsmiddelen; en de
  • De regulering voor toelating van bestrijdingsmiddelen.

Hoe werkt het precies?
De komende tijd heeft het Europees parlement de mogelijkheid om de wetsvoorstellen van de Europese Commissie aan te scherpen. De wetsvoorstellen worden eerst behandeld door de Milieucommissie van het Europees parlement en vervolgens door het parlement als geheel (plenair). In de Milieucommissie wordt gestemd over welke amendementen (voorstellen voor wijzigingen van de wet) aan het gehele parlement worden voorgelegd.

Op 26 juni 2007 is er in de Milieucommissie gestemd over amendementen op 'De Kaderrichtlijn'.
Hier kunt u zien hoe er over de belangrijkste amendementen is gestemd.

Op 12 september 2007 heeft de Milieucommissie gestemd over amendementen op 'De Regulering voor toelating van bestrijdingsmiddelen'.
Hier kunt u zien hoe er over de belangrijkste amendementen is gestemd.

In de week van 22 oktober aanstaande stemt het gehele Europese parlement over welke wijzigingsvoorstellen (amendementen) worden aangenomen. Het gewijzigde wetsvoorstel gaat dan naar de Raad van de Europese Unie, in dit geval alle landbouwministers van de Europese lidstaten. Deze kunnen het voorstel inclusief alle wijzigingen van het parlement aannemen. Als ze dit niet doen moeten ze een gemeenschappelijk standpunt bepalen over het wetsvoorstel dat vervolgens opnieuw wordt voorgelegd aan het parlement (de 'tweede lezing') Het parlement kan hier dan opnieuw amendementen op indienen. Vervolgens gaat voor het voor een tweede keer naar de landbouwministers. Deze stemmingen zijn erg belangrijk, omdat de uitkomsten bepalend zijn voor hoe er in Europa - en dus ook Nederland - met bestrijdingsmiddelen mag worden omgegaan.

Waarom is het belangrijk?
In Nederland is het bestrijdingsmiddelengebruik nog steeds erg hoog; samen met België is ons land koploper in het gebruik per hectare. Bestrijdingsmiddelen worden dan ook nog steeds in hoge gehaltes aangetroffen in water, bodem en lucht. Dit is slecht voor het milieu en de daarin aanwezige planten en dieren, maar ook slecht voor de mens. Daar bovenop komt nog eens de dagelijkse inname via voedsel, met diverse stoffen tegelijk. De campagne 'Weet wat je eet' van Milieudefensie, Natuur en Milieu en consumentenvereniging Goede Waar & Co toonde aan dat groente en fruit vaak veel verschillende gifstoffen bevat; tot wel 12 bestrijdingsmiddelen in één tros druiven of krop sla!

Wat kunt u doen?
Voor de plenaire stemming op 22 oktober lanceert Milieudefensie een internationale website waarop mensen in heel Europa actiemail kunnen sturen naar hun Europarlementariërs. U krijgt automatisch een oproep om een actiemail te sturen als u lid bent van de Weet wat je eet nieuwsbrief. Zo niet dan kunt u zich hier opgeven.

 
< Vorige   Volgende >